Ekklésia s Mgr. Davidem Cielontkem 26.4.2017 od 18:30

Kumrán a Svitky od Mrtvého moře: od objevu po dnešek

Setkání je připomínkou sedmdesátiletého výročí nalezení Svitků.Podvečerní setkání a rozhovor s doktorandem Evangelické teologické fakulty o svitcích od Mrtvého moře.

Setkání je připomínkou sedmdesátiletého výročí nalezení Svitků.


jpg

Sborový list velikonoční a výroční 2017

Pozvání ke svátečním bohoslužbám a zpráva starších za uplynulé období

více

Srdečně zveme na všechny bohoslužby a další setkání

BOHOSLUŽBY se konají každou neděli 9:30

více